Sunnemo-Håkanbol, Hagfors

I Hagfors kommun, Värmlands län, planerar vi att bygga 6 stycken vindkraftverk. Området för den planerade etableringen ligger högt beläget på Blaskåberget och beräknas ge ett stort tillskott av förnyelsebar energi.
För mer information om projektet läs samrådsunderlaget nedan, och de bifogade filerna.

Bifogade dokument

Ljudberäkning (0.8 MB)
Ljudkarta (1.2 MB)
Skuggberäkning (1.4 MB)
Skuggkarta (0.9 MB)
Karta (1.5 MB)

Hur långt har vi kommit?

 

 

Projektansvarig
Claes Lund
Telefon: 031-788 16 63
claes@greenextreme.se

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande