Vinden är kraften! Vi har kunskapen!

Tanken på möjligheten att kunna förverkliga det som är bra för människor och miljön nu och i framtiden, samtidigt som det är ekonomiskt gynnsamt, däri ligger drivkraften.

Möjligheterna är många, förslagen ännu fler. Vi har specialiserat oss på vindkraft.

Som en tillverkaroberoende projektör inom vindkraft erbjuder GreenExtreme nyckelfärdiga vindkraftverk till våra kunder. Med båda fötterna i ett ekonomiskt och investeringsmässigt perspektiv har vi lyckats att paketera en investering i vindkraft så att intäkterna maximeras och riskerna hanteras. Inte minst har våra kunder, privata som offentliga, visat oss detta.

GreenExtreme har kompetensen att minimera osäkerheterna som finns kring de resurser vinden kan erbjuda på olika geografiska platser. Med erfarenhet och rätt utbildning kan produktionen i ett vindkraftverk estimeras noggrant. För att ha nära kontroll på denna så viktiga parameter har GreenExtreme satsat på en egen avdelning som arbetar uteslutande med detta. Vi tror att det viktigaste är att vara kritisk i bedömningen, och våga säga nej.

GreenExtreme grundades i vindkraftstäta Skaraborg under den andra halvan av 2000-talet. Med ansatsen att ta asiatiska turbiner till Sverige insåg man efter den finansiella krisen 2008, att värdet hade förflyttats från turbinen till besittningen av mark. Varpå vi har arrenderat stora arealer där vindkraft anses synnerligen lämpligt att uppföra, där vi idag får chansen att uppföra vindkraftverk.

Vi har sedan vi uppförde vårt första vindkraftvek 2010 idag etablerat ytterligare 10 verk, i de södra delarna av Sverige.

Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.