Livscykelanalys av vindkraftverk

När man gör en livscykelanalys av ett vindkraftverk så framkommer mängder av enkla men talande fakta.
Bland annat:

Ett vindkraftverk på placerat på land, behöver idag inte mer än ca 5 månader på sig att producera den el som turbinen själv kommer att förbruka under sin livstid.

Koldioxidutsläppen från ett vindkraftverk är ca 5 g/kWh, för en fossil elproduktionsanläggning är siffran ca 865 g/kWh.

Sett över tid så blir effekterna av detta dramatiska.

Publicerad i Nyheter, Uncategorized
Kontakta oss

Namn

E-postadress

Meddelande

Fyll i säkerhetskod från nedan

För att använda CAPTCHA behöver du ha tilläggetReally Simple CAPTCHA installerat.