En investering för framtiden

En investering i vindkraft är en investering i förnyelsebar energi. Långsiktigt genererar vindkraft ett stabilt kassaflöde och avkastning, från första dagen.

GreenExtreme ämnar uppföra ca 20 vindkraftverk under 2013-2014, på vindverifierade platser med laga kraftvunna bygglov. Vi erbjuder dessa till försäljning till investerare, privata såsom företag.Vindkraft som produktionsverksamhet kännetecknas av möjligheten att på förhand ha kunskap om kostnader och intäkter, kvantifierat. Med sådan vetskap möjliggörs en investering utan obehagliga överraskningar som genererar god avkastning.

Vindkraft som investering har de senaste åren mognat. Investeringen är idag mindre framtung, riskerna är minimerade och garantier, försäkring och försäljning av producerad el säkras på förhand tillsammans med rätt kompetens i partnerskap, vilket skapar stabila kassaflöden. Sammantaget så erbjuder vi en riskminimerad investering, paketerad med rätt innehåll oavsett riskprofil, som ger god avkastning.

Greenextreme är leverantörsoberoende vilket ger oss möjligheten att utifrån ett renodlat finansiellt perspektiv etablera den turbin som ger högst avkastning, vilket vi tydligt visar och har visat för våra kunder.  Att upphandla turbiner till rätt kostnad, minimera kostnader för service och underhåll stärker investerarens kalkyl utan att för den sakens riskera maximal tillgänglighet och garantier.

Långsiktigt skapar detta större resultat, vilket vi alltid tycker skall ligga i fokus. Vi fascineras av möjligheten att med vindkraft skapa en långsiktigt positiv investering samtidigt som koldioxidutsläpp minskas och miljövänlig el produceras.

Läs mer om förvaltning

För mer information
Patrik Ryrberg
Telefon: 031-788 16 65
patrik@greenextreme.se

"Med turbinerna under GreenExtremes förvaltning, maximerar jag produktionen i mitt verk till lägsta kostnad. Drift, underhåll och försäkring i en produkt gör att jag sover gott om nätterna."

Jonas Sandberg - Qamcom AB