Ett problemfritt ägande! Du äger, vi sköter!

Trots vindkraftens enkla princip finns det mycket att tänka på och ta hand om med ett vindkraftverk. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att äga ett vindkraftverk, maximera nyttan och minimera kostnaderna.

Med ett förvaltningsavtal hos Greenextreme kan Du vara trygg i att vi maximerar vindkraftverkets prestation året om.

Vi har kompetensen att säkerställa vindkraftverkets maximala tillgänglighet, vi övervakar turbiner dygnet runt, året om, och varje avvikelse uppmärksammas och hanteras. Vi planerar och genomför service med minsta möjliga produktionsbortfall.

Vi hanterar all rapportering gentemot myndigheter och säkerställer att driften av vindkraftverket sker på sådant sätt som föreskrivs. Vi ser till elnätbolaget, vägentreprenörer mm sköter sina åtaganden.

Den ekonomiska redovisningen hanterar vi också, beräknar kostnader för eventuellt arrende mm. Vi redovisar månadsvis vad vindkraftverket har producerat, tillgänglighetsgrad, vindhastigheter och mycket mer. Vi förser Dig med analyser av elmarknaden, trender och händelser i marknaden.

Försäkring

Vad händer om nätägaren inte kan ta emot din produktion? Är tillverkarens garanti tillfredställande nog? Vad händer efter garantitiden? Vilket skydd finns det att få?

Rätt försäkringsskydd har visat sig vara svårt att skaffa sig i en ung bransch som vindkraft. Okunskap och försäkringsbranschens utmaning i att veta vad de skall erbjuda och inte erbjuda har gjort att exemplen på felaktiga försäkringar är många. För dyra försäkringar är lika vanligt som försäkringar med bristfälligt skydd.

Greenextreme har tagit ett grepp om frågan och kan erbjuda sina kunder marknadens i särklass mest heltäckande försäkring, innan under och efter garantitid.

För mer information
Patrik Ryrberg
Telefon: 031-788 16 65
patrik@greenextreme.se

"Med turbinerna under GreenExtremes förvaltning, maximerar jag produktionen i mitt verk till lägsta kostnad. Drift, underhåll och försäkring i en produkt gör att jag sover gott om nätterna."

Jonas Sandberg - Qamcom AB